EN
PL

logo

 

Informacja o rodzinie Szumanów

  

Rodzina Szumanów na zawsze wpisała się w dzieje Torunia swą aktywnością społeczną, naukową i kulturalną. Leon Szuman był wybitnym chirurgiem, społecznikiem, humanistą, autorem wielu prac naukowych z zakresu medycyny, współorganizatorem Pomorskiego Towarzystwa Opieki nad Dziećmi, aktywnym członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

          

Szumanowie pochodzili z Wielkopolski z okolic Wągrowa, choć nazwisko ma brzmienie niemieckie, byli Polakami. Leon Szuman jako młody lekarz przybył do Torunia w roku 1879. W 1893 otworzył własną nowocześnie wyposażoną klinikę. Dom ten stał się ośrodkiem działalności patriotycznej i społecznej, ostoją polskości w zaborze pruskim. Swoje ideały dr Szuman przekazał siedmiorgu swoim dzieciom. Henryk Szuman był jednym z przywódców toruńskiego Koła Filomatów. Zginął rozstrzelany przez hitlerowców 2 października 1939 roku w Fordonie. Dwaj kolejni bracia – uczestnicy Powstania Wielkopolskiego, poświęcili się nauce: Stefan Szuman był wybitnym psychologiem związanym z Uniwersytetem Jagiellońskim, prof. Jerzy Szuman – dziekanem w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu. Najmłodszy brat Leon zmarł młodo. Z trzech sióstr Maria i Irena wyszły za mąż i osiadły na wsi. Wanda Szuman oddała się natomiast szeroko zakrojonej działalności pedagogicznej i społecznej. Ukończyła seminarium dla nauczycielek szkół ludowych, aby móc zająć się dziećmi z ubogich rodzin. W czasie I wojny światowej zorganizowała w Toruniu pierwszą komórkę PCK dla niesienia pomocy jeńcom i robotnikom powracającym z Niemiec. Kierowała grupą organizatorów polskiego szkolnictwa na Pomorzu.

      

W okresie międzywojennym współpracowała m.in. z Januszem Korczakiem, organizując wraz z bratem Henrykiem sierociniec. Po II wojnie światowej w budynku kliniki ojca założyła Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli. Działalność tę przerwały władze komunistyczne w 1949 roku. Po odejściu na emeryturę w wieku 62 lat Wanda Szuman rozpoczęła pracę z dziećmi niewidomymi. Ostatnie ponad 20 lat życia poświęciła rozwojowi twórczości plastycznej ludzi dotkniętych ciężkim kalectwem.

 

Wanda Szuman zmarła w wieku 104 lat 1 grudnia 1994 roku. Była odznaczona m.in. Orderem Papieskim „Pro Ecclesiae et Pontifice” i Orderem Uśmiechu. Należy też do grona honorowych obywateli Torunia.

          

W 2000 r. na parterze hotelu została otwarta Izba Pamięci Rodziny Szumanów. 


Copyrights Hotelik w Centrum, ul. Szumana 2, 87-100 Toruń